Monthly Archives: Tháng Ba 2015

Những điều cần làm và cần tránh khi thuê SEO

Các giải pháp cần làm và cần tránh khi bạn đứng trước nhu cầu tìm một Seoer hay một dịch vụ SEO để thuê và hợp tác SEO là viết tắt của “search engine optimization” (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) hoặc “search engine optimizer” (tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm). Quyết định thuê […]

Cách sửa và lưu file host trên PC (máy tính windows)

File host trên hệ điều hành windows thường ở 2 trạng thái: trạng thái một (trạng thái chưa được bảo vệ) là có thể chỉnh sửa và lưu lại, trạng thái hai (là trạng thái đã được bảo vệ) bạn không thể chỉnh sửa không thể  Save hoặc Save As được. Vì vậy bạn muốn […]