Hosting Windows

Mã dịch vụ TMV01 TMV02 TMV03 TMV03+ TMV04 TMV04+ TMV05
Băng thông 05 GB 10 GB 20 GB 30 GB 40GB 60 GB 80 GB
Dung lượng 250 MB 500 MB 1.000 MB 1.500 MB 2.000 MB 3.000 MB 4.000 MB
Tên miền 01 02 03 05 07 09 12
Tên miền con 03 05 15 25 30 35 40
Tên miền ánh xạ 02 04 06 10 15 20 30
Tài khoản FTP 02 03 06 07 10 15 20
Cơ sở dữ liệu MS SQL 02 04 05 07 12 15 16
Tài khoản Email 05 10 20 30 50 80 100
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng 06 tháng 03 tháng 03 tháng 03 tháng 03 tháng 01 tháng
VND/Tháng 33.000 60.000 85.000 135.000 165.000 210.000 250.000
Liên hệ

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Mã dịch vụ TMV 01 TMV02 TMV03 TMV 04
Băng thông 120 GB 200 GB 280 GB 400 GB
Dung lượng 5.000 MB 10.000 MB 20.000 MB 30.000 MB
Email doanh nghiệp 120 130 150 200
Số lượng tên miền 15 20 25 30
Tên miền con/ánh xạ 40 45 50 60
Tài khoản FTP,My SQL 20 30 40 50
Phí khởi tạo Miễn phí
Hợp đồng tối thiểu 1 tháng
VND/Tháng 330.000 620.000 870.000 1.000.000
 Liên hệ

 

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Thông số mua bổ sung Đơn vị tính Đơn giá
Dung lượng 1.0GB 40.000đ/tháng
Dung lượng 2.0GB 80.000đ/tháng
Dung lượng 3.0GB 120.000đ/tháng
Băng thông 5.0GB 75.000đ/tháng
Băng thông 10GB 150.000đ/tháng
Băng thông 20GB 300.000đ/tháng

 

Quý khách hàng lưu ý:

– Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

– Dịch vụ bổ sung chỉ áp dụng với các gói Hosting Linux Cpanel, Hosting Linux DirectAdmin, Hosting Windows.

– Khách hàng vui lòng đặt mua theo cùng thời gian với gói dịch vụ (Riêng dịch vụ Hosting Linux DirectAdmin băng thông được mua theo từng tháng)

Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành Windows Server 2008 Enterprise R2-IIS 7.5
Quản trị hosting Parallels Plesk Panel
Ngôn ngữ hỗ trợ ASP/.NET 2.0/.NET3.0-3.5/NET 4.0-4.5/MVC2-3-4/Silverlight3-4-5/Crystal Reports/AJAX/LINQ
Cơ sở dữ liệu MSSQL 2008 R2 (MSSQL 200/2003/2005/2008)
Hệ thống Email Email Manager/ POP3, SMTP Accounts/ Webmail Address Manager/ Email Forwarder Manager/Email Filtering Manager/Email Autoresponders/Norton Antivirus Corp/Anti Spam mail/Hỗ trợ kiểm tra Email qua IMAP
Tính năng truy cập FTP Acount/Webbase Control Panel/ WebBase File Manager
Tính năng khác Hotlink Protection/Protected Directories/Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ Remote SQL/ URL Rewrite 2.0
Thông số kỹ thuật chung
Parallels Plesk Panel Hệ thống lọc thư rác POP3/IMAP/SMTP MVC2-3-4
Sao lưu, phục hồi Chống virut Chuyển tiếp email ASP/ASP.NET
Quản lý tập tin Webmail Trả lời thư tự động MSSQL 2008 R2
Rate this post