Fix Page Indexable (Noindex, Canonical) Yoast Seo WordPress

Guidelines fix Page Indexable (noindex, canonical) in WordPress install Seo By Yoast. Hướng dẫn bạn cách khắc phục và sửa lỗi SEO meta robots thường hay mắc phải khi sử dụng Plugins này.

page-indexable-fix-2

Một số giao diện blog wordpress thường hay gặp phải lỗi trên trang chủ Page Indexable (noindex, canonical). Đây là lỗi phổ biển của người dùng. Những hạn chế của lỗi này mang lại là gì? Nó sẽ ngăn chặn các con bọ tìm kiếm lập chỉ mục trang web của bạn, khiến trang đó của bạn không thể xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm của Google, bing, yahoo… Lỗi này thường xuất hiện điển hình tại trang chủ của blog.

Lỗi Page Indexable (noindex, canonical) này chúng được xuất phát từ đâu?

 • Chúng xuất hiện khi bạn cài đặt và sử dụng Plugins Seo By Yoast và thông báo này bạn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất khi cài đặt công cụ Seo Doctor vào trình duyệt firefox.
 • Chúng xuất hiện khi bạn tích chuột vào lựa chọn Search Engine Visibility trong admin/Settings/Reading của WordPress. Để fix lỗi này bạn hãy bỏ lựa chọn đó đi.
 • Chúng được xuất phát từ người thiết kế giao diện trước đó đã thêm vào trong giao diện giá trị:
  <meta name="robots" content="noindex,follow"/>

   

 • Chúng được xuất phát từ người thiết kế giao diện trước đó đã thêm vào trong các giao diện các giá trị như:
   <link rel="canonical" href="http://domain.com/page/2/" />

   

 • Chúng được xuất hiện khi bạn cấu hình file robots.txt với nội dung như:
  User-agent: *
  Disallow: /
  
  User-agent: *
  Disallow: /folder/

  Với lỗi này bạn có thể sửa chữa đơn giản là đưa file robots.txt về dạng cơ bản như sau:

  User-agent: *
  Disallow:

   

 • Chúng được xuất hiện khi trong file .htaccess của bạn được cấu hình dưới các dạng tương tự như sau: Ví dụ với đường dẫn URL
  http://domain.com/index.php?route=category/content

  file .htaccess cấu hình chặn các con bọ tìm kiếm lập chỉ mục có các dạng như dưới đây:

  <FilesMatch "/index.php?route=category/content$">
   Header set X-Robots-Tag "noindex, follow"
  </FilesMatch>
  RewriteEngine on
  RewriteBase /
  
  #set env variable if url matches
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=category/content$
  RewriteRule ^index\.php$ - [env=NOINDEXFOLLOW:true]
  
  #only sent header if env variable set
  Header set X-Robots-Tag "noindex, follow" env=NOINDEXFOLLOW

  Bạn có thể khắc phục và fix lỗi này chúng bằng cách thay đổi giá trị noindex thành index hoặc thay đổi giá trị true thành false. hoặc xóa bỏ hoàn toàn các dòng đó ra khỏi file .haccess

Khắc phục sửa lỗi Page Indexable, noindex, canonical khi cài đặt và sử dụng plugin WordPress Seo By Yoast:

Để lỗi này biến mất hoàn toàn trên wordpress có cài đặt plugin Seo By Yoast, bạn sẽ dùng câu lệnh dưới đây và chèn vào dưới cùng của file functions.php trong thư mục theme. Nhằm vô hiệu hóa lệnh canonical trên trang của bạn.

// Remove Canonical Link Added By Yoast WordPress SEO Plugin
function at_remove_dup_canonical_link() {
	return false;
}
add_filter( 'wpseo_canonical', 'at_remove_dup_canonical_link' );

Kết quả mang lại
page-indexable-fix

Chúc các bạn thao tác thành công, khi gặp phải bất cứ vấn đề gì trong quá trình sửa đổi bạn có thể comment tại đây để nhận được sự trợ giúp từ cộng đồng.

5/5 - (3 bình chọn)