Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Resize và Crop Hình ảnh bằng PHP cùng jQuery.

Thay đổi kích thước và cắt hình ảnh (Resize and crop images) là một kỹ thuật quan trọng nhằm mục đích tiết kiệm không gian và băng thông và nó cũng làm giảm thời gian thực hiện việc tải trang web của bạn lên nhiều lần. Cắt hình ảnh khi bạn muốn một phần cụ thể của một tấm […]