Tag Archives: quá khứ

1.2. Quá khứ của Marketing trực tuyến: Web 1.0

Internet là gần 40 tuổi. Bắt vào đầu năm 1969 như là ARPANET, nó đã được ủy nhiệm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ của Cơ quan Dự án nghiên cứu cao cấp (ARPA) là một mạng lưới để sử dụng học thuật và quân sự. Các cộng đồng trực tuyến đầu tiên, các USENET, […]

Sơ lược về quá khứ, hiện tại và tương lai Marketing Online

Các tin nhắn cũ, thị trường, và trung gian đã được thay thế bởi hội thoại, cộng đồng và kết nối.  –   Sonia Simone, CEO, Remarkable Communication.  Chúng ta đang sống trong sự thay đổi của những thương vụ mua bán lớn, nhưng hầu hết chúng ta đều lo lắng về màu sắc của các […]