Tag Archives: thống kê

Thống kê TOP sử dụng các độ phân giải màn hình Update mới nhất – Screen resolution statistics

screen-resolutions-statistics

Thống kê này là dành cho những người quan tâm cho các công nghệ web, rất quan trọng đối với các lập trình viên. Thực tế này cho thấy những con số dưới đây có thể không được 100% sự thật cho người sử dụng Internet trung bình. Mức trung bình của người sử dụng […]

Thống kê TOP sử dụng hệ điều hành mới nhất – Operating system statistics

Operating system statistics Thống kê và xu hướng sử dụng hệ điều hành trên thế giới   Thống kê top sử dụng OS là một thông tin quan trọng. Từ số liệu thống kê dưới đây (được thu thập từ W3Schools lưu trữ từ năm 2003 đến nay), bạn có thể đọc các xu hướng […]

Thống kê TOP sử dụng trình duyệt mới nhất Browser statistics

web browser statistics

Thống kê xu hướng sử dụng trình duyệt  trên toàn cầu là một nguồn thông tin, tin tức rất quan trọng. Từ số liệu thống kê dưới đây (được thu thập từ W3Schools lưu trữ từ năm 2002 cho đến nay), bạn có thể đọc các xu hướng dài hạn của việc sử dụng trình duyệt. […]