Category Archives: CSS cơ bản

Những kiến thức cơ bản về CSS 2 và CSS3

Bài 6: Pseudo-classes For Links (định dạng Link trong CSS)

Một thành phần rất quan trọng trong mọi website chính là liên kết.Cũng như một đối tượng văn bản thông thường, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các thuộc tính định dạng đã học ở 2 bài trước như định font chữ, gạch chân, màu chữ,… cho một liên kết. Hơn nữa, CSS […]

Bài 5: thuộc tính TEXT trong CSS

định dạng text

Định dạng và thêm vào các kiểu định dạng đặc biệt cho phần nội dung một trang web là một vấn đề quan trọng cho bất cứ nhà thiết kế web nào. Như đã nói, ở bài học này chúng ta sẽ được tìm hiểu về các thuộc tính CSS về định dạng văn bản. […]

Bài 4: Font chữ trong CSS

bio_font-style-for_css

Bài 4: Font Chữ Ở bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về cách định dạng màu chữ bằng CSS. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về các thuộc tính CSS liên quan tới font chữ của các thành phần trong một trang web. 4.1. Thuộc tính font-family: […]

Bài 3: Background trong CSS

Trong bài học này chúng ta sẽ được học về cách định màu nền/ảnh nền cho một trang web cũng như các kỹ thuật định vị, điều chỉnh ảnh nền. 3.1. Màu nền (thuộc tính background-color): Thuộc tính background-color giúp định màu nền cho một thành phần trên trang web. Các giá trị mã màu […]

Bài 2: Một Số Quy Ước Về Cách Viết CSS

bai-2-hoc-css-co-ban

2.1. Cú pháp CSS: Để tìm hiểu cú pháp CSS chúng ta hãy thử xem một ví dụ sau. Ví dụ: Để định màu nền cho một trang web là xanh nhạt (light cyan) chúng ta dùng code sau: + Trong HTML: <body bgcolor=”#00BFF3”> + Trong CSS: body { background-color:#00BFF3; } Nhìn qua ví dụ […]

Bài 1: Giới thiệu về CSS

bai-mo-dau-hoc-css-co-ban

Mục Lục Nội dung                                                                        Trang Lời mở đầu ……………………………………………………………………..6 Bài 1: Giới thiệu ………………………………………………………………8 1.1. CSS là gì? …………………………………………………………………………….. 8 1.2. Tại sao CSS? ………………………………………………………………………… 8 1.3. Học CSS cần những gì? …………………………………………………………. 9 Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS……………………………..10 2.1. Cú pháp CSS ………………………………………………………………………… 10 2.2. Đơn vị CSS ………………………………………………………………………….. […]