Category Archives: Kiến thức HTML

Kiến thức HTML cơ bản, và nâng cao. Học HTML5 tại dweb.asia miễn phí, dễ hiểu và nhanh tróng đạt hiệu quả

Bài 2: Lập kế hoạch để đưa HTML5 vào trang web

lập kế hoạch website

Bạn sẽ tạo một trang web đơn giản. Trong quá trình này, tôi thảo luận một số thẻ mới đã được đưa vào trong HTML5. Để có hiệu quả cao, bạn phải lập kế hoạch để xem xét tất cả các thành phần bạn muốn chế tạo. Trang web mà bạn tạo ra sẽ có […]

Bài 1: HTML 5 là gì? Và những thay đổi của HTML 5

khái niệm html5

HTML5 Là gì? HTML5 là sự phát triển mạnh mẽ đột biến của HTML, viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language. Đây là hình thức định dạng cốt lõi của hầu hết các website trên internet. HTML5 với phiên bản đầu tiên được hình thành trong năm 2008 nhưng mãi tới năm 2011 […]