Category Archives: HTML Cơ Bản

Kiến thức HTML cơ bản cho người mới tìm hiểu về lập trình. Các kiến thức này cần phải nắm vững từ giai đoạn đầu bạn mới có thể trở thành một người lập trình web thực thụ!

Bài 1: HTML 5 là gì? Và những thay đổi của HTML 5

khái niệm html5

HTML5 Là gì? HTML5 là sự phát triển mạnh mẽ đột biến của HTML, viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language. Đây là hình thức định dạng cốt lõi của hầu hết các website trên internet. HTML5 với phiên bản đầu tiên được hình thành trong năm 2008 nhưng mãi tới năm 2011 […]