Category Archives: Chương 1: Quá khứ, hiện tại và tương lai

1.2. Quá khứ của Marketing trực tuyến: Web 1.0

Internet là gần 40 tuổi. Bắt vào đầu năm 1969 như là ARPANET, nó đã được ủy nhiệm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ của Cơ quan Dự án nghiên cứu cao cấp (ARPA) là một mạng lưới để sử dụng học thuật và quân sự. Các cộng đồng trực tuyến đầu tiên, các USENET, […]

1.1 Bức tranh về Marketing trực tuyến

Dell học tập một phương pháp cứng nhắc mà các công ty phải lắng nghe trực tuyến khách hàng cá nhân và phải trả một cái giá rất đắt. Lắng nghe chỉ là một sự bắt đầu – Dell nhận thấy rằng một công ty có thể có được lợi nhuận bằng cách thực sự […]

Sơ lược về quá khứ, hiện tại và tương lai Marketing Online

Các tin nhắn cũ, thị trường, và trung gian đã được thay thế bởi hội thoại, cộng đồng và kết nối.  –   Sonia Simone, CEO, Remarkable Communication.  Chúng ta đang sống trong sự thay đổi của những thương vụ mua bán lớn, nhưng hầu hết chúng ta đều lo lắng về màu sắc của các […]