Thống kê TOP sử dụng các độ phân giải màn hình Update mới nhất – Screen resolution statistics

screen-resolutions-statistics

Thống kê này là dành cho những người quan tâm cho các công nghệ web, rất quan trọng đối với các lập trình viên. Thực tế này cho thấy những con số dưới đây có thể không được 100% sự thật cho người sử dụng Internet trung bình. Mức trung bình của người sử dụng internet có thể có một độ phân giải màn hình thấp hơn.

Dù sao, dữ liệu của chúng tôi, thu thập từ W3Schools ‘đăng nhập các tập tin trong nhiều năm qua, rõ ràng cho thấy xu hướng dài hạn.


Thống kê Độ phân giải màn hình 

Tính đến hôm nay, 99% du khách của chúng tôi có độ phân giải màn hình 1024×768 pixel hoặc cao hơn:

Date Other high 1920×1080 1366×768 1280×1024 1280×800 1024×768 800×600 Lower
January 2014 34% 13% 31% 8% 7% 6% 0.5% 0.5%
January 2013 36% 11% 25% 10% 8% 9% 0.5% 0.5%
January 2012 35% 8% 19% 12% 11% 13% 1% 1%
January 2011 50% 6% 15% 14% 14% 0% 1%
January 2010 39% 2% 18% 17% 20% 1% 3%
January 2009 57% 36% 4% 3%
January 2008 38% 48% 8% 6%
January 2007 26% 54% 14% 6%
January 2006 17% 57% 20% 6%
January 2005 12% 53% 30% 5%
January 2004 10% 47% 37% 6%
January 2003 6% 40% 47% 7%
January 2002 6% 34% 52% 8%
January 2001 5% 29% 55% 11%
January 2000 4% 25% 56% 15%

 


Color Depth (Màn hình hiển thị màu sắc) Thống kê

Hôm nay, hầu hết các máy tính sử dụng 24 hoặc 32 bit phần cứng để hiển thị 16.777.216 màu sắc khác nhau.

Máy tính cũ sử dụng 16 bit phần cứng hiển thị, cho phép tối đa là 65.536 màu sắc khác nhau.

Rất máy tính cũ sử dụng phần cứng màu 8 bit, cho phép tối đa 256 màu.

Date 16,777,216 65,536 256
January 2014 98.5% 1% 0.5%
January 2013 98% 1.5% 0.5%
January 2012 98% 2% 0%
January 2011 97% 3% 0%
January 2010 97% 3% 0%
January 2009 95% 4% 1%
January 2008 90% 8% 2%
January 2007 86% 11% 2%
January 2006 81% 16% 3%
January 2005 72% 25% 3%
January 2004 65% 31% 4%
January 2003 51% 44% 5%
January 2002 43% 50% 7%
January 2001 37% 55% 8%
January 2000 34% 54% 12%

 

Thống kê TOP sử dụng các độ phân giải màn hình Update mới nhất – Screen resolution statistics
Đánh giá bài này


Tags

You may also like...